Başlangıç

Seçim Bildirisi

Yorum bırakın

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı’ndan bildirilmiştir.

Tüzüğümüzün 61.maddesi uyarınca 16 -23 Mayıs 2015’de yapılacak olan Seçim Genel Kurulu’nda aday olmak üzere, Sn. Turgay Kıran (6272), Sn. Ahmet Özdoğan (6442) ve Sn. Dursun Aydın Özbek (6602) süresi içinde gerekli evrakları Divan Başkanlığına sunarak müracaat etmişlerdir.

Adayların Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunda görev yapacak üyelerinin listeleri kıdem ve sicil yönünden yeterlilikleri Sicil Kurulunca incelenmiş olarak, müracaat sırasına göre aşağıda sunulmaktadır.

Saygılarımla,

İrfan Aktar

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı

Turgay Kıran2

Ahmet Özdoğan 2

Dursun Özbek1

Daha fazla

Divan Başkanlığı Seçimi Yapıldı

Yorum bırakın

Divan Başkanlığı Seçimi Yapıldı

Lise 1939

Galatasaray Lisesi 1939

Daha fazla

Başkan Adayları Renk Seçimi Duyurusu

Yorum bırakın

Başkan Adayları Renk Seçimi Duyurusu

GS Bayrak

Daha fazla

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI BİLDİRİSİ

Yorum bırakın

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI BİLDİRİSİ

http://www.galatasaray.org/kulup/haber/21221.php