12 ŞUBAT 2020 DİVAN TOPLANTI TUTANAĞI

12 ŞUBAT 2020 DİVAN TOPLANTI TUTANAĞI

12 Şubat 2020 Divan Toplantı Tutanağı_Revize