DİVAN KURULU 09 OCAK 2019 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

DİVAN KURULU 09 OCAK 2019 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

dİvan kurulu 09 ocak 2019 tarİhlİ toplanti tutanagi