DİVAN KURULU 12 EYLÜL 2018 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

DİVAN KURULU 12 EYLÜL 2018 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

DİVAN KURULU 12 EYLÜL 2018 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI