DİVAN KURULU 10 OCAK 2018 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

DİVAN KURULU 10 OCAK 2018 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

Divan Kurulu 10 Ocak 2018 tarihli toplantı tutanagı