DİVAN KURULU 13 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

DİVAN KURULU 13 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

DİVAN KURULU 13 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI