DİVAN KURULU 08 KASIM 2017 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

DİVAN KURULU 08 KASIM 2017 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

Divan kurulu 08 Kasım 2017 tarihli Divan Kurulu toplantı tutanağı