DİVAN KURULU 13 EYLÜL 2017 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

DİVAN KURULU 13 EYLÜL 2017 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

DİVAN KURULU 13 EYLÜL 2017 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAGI