11. TÜZÜK TASLAĞI

4

11. Tüzük Taslağı

Tüzüğümüzün 99/4. maddesi uyarınca Divan Kurulunun 18 Aralık 2013 tarihli olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda teşkil edilen Tüzük Tadil Komisyonu, tüzük taslağı ile ilgili son çalışmalarını 8 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdiği 41. toplantı ile bitirerek Divan Başkanlığına teslim etmiştir. Daha önce yayınlanmış olan tüzük taslağına üyelerimizin getirdiği değişiklik talepleri, eleştiriler komisyonca tek tek ele alınarak taslak son şekline getirilmiştir.

Tüzüğün 99/4. maddesi gereğince, Divan Başkanlığına teslim edilen taslak Yönetim Kuruluna verilecektir. Taslağın nihai hâle gelip kesinleşmesi, düzenlenecek bir Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulunda görüşülerek, tartışılarak onaylanması ile mümkün olabilecektir

Taslak üç komisyon üyesinin 8. madde hakkında düştükleri şerh ile birlikte aşağıdaki gibidir:

Sunum

Muhalefet şerhi (2)

 

11. TÜZÜK TASLAĞI;

Tüzük Tadil Komisyonu Taslak Metni 08 03 2016

 

Galatasaray Spor Kulübü tarihinde yapılmış ve uygulanmış tüm tüzük metinlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://galatasaraydivankurulu.com/2015/12/20/988/