17 EYLÜL 2015 TARİHLİ DİVAN KURULU TOPLANTI TUTANAGI

gs adası 1909

17 EYLÜL 2015 TARİHLİ DİVAN KURULU TOPLANTI TUTANAGI

17 EYLÜL 2015 TARİHLİ DİVAN KURULU TOPLANTI TUTANAGI

1

2

3

4

5

6

7

8

9