Mart ayı Olağan Toplantısı Davetiyesi

Galatasaray_lisesi_schoolyard

Değerli Üyemiz;

05 Mart 2015

Divan Kurulumuzun, 19 Mart 2015 Perşembe günü, saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşriflerini rica eder, bu vesile ile iyi ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımızla,

İrfan Aktar
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1.Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,
2.Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
3.Tüzük Tadil Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı’ nın hazırlanan Tüzük taslağını Divan Başkanlığına teslimi,
4.Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali – idari – sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması,
5.Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla düzenlenen mali – idari – sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi,
6.Gündemin 4.maddesinde sunulan rapor ve 5. Maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,
7.Güncel konular ve dilekler.

Not 1: Toplantı sonunda, Divan iç tüzüğünün 4.maddesi uyarınca, 08 Nisan 2015 Çarşamba günü yapılacak Divan Kurulu Başkanlık seçiminde Başkanlığa aday olanların oy pusulalarındaki renklerin tespiti, mevcut en kıdemli üye huzurunda ad çekme suretiyle belirlenecektir.

Not 2: Çanakkale Zaferinin 100.Yıl kutlamaları sebebiyle Tevfik Fikret salonu 18 Mart Çarşamba günü meşgul olduğu için, Divan toplantısı istisnai olarak 19 Mart 2015 Perşembe gününe alınmıştır, üyelerimizin bilgisine sunarız.

Not 3: Galatasaray Lisesinde ( bahçeler dahil ) sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

Not 4: Lise bahçesinde otopark imkanı yoktur, araçlarıyla gelen üyelerimizin lise dışına park etmeleri gerekecektir.