DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI BİLDİRİSİ

http://www.galatasaray.org/kulup/haber/21221.php