Mart 2013 Divan Kurulu Toplantı Tutanağı

Kapak

20 Mart 2013 Divan Kurulu Tutanağı

Toplantı Tutanağı için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

20 Mart 2013 Divan Kurulu Toplantı Tutanağı

1 Resim1: Divan Kurulu

2 Resim 2: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

3 Resim 3: Divan Üyeleri

4 Resim 4: Divan Kurulu

5 Resim 5: Başkan Ünal Aysal

6 Resim 6: Adnan Nas

7 Resim 7: Adnan Nas

8 Resim 8: Yönetim Kurulu  Üyesi Aka Gündüz Özdemir

9 Resim 9: Yönetim Kurulu  Üyesi Mete İkiz

10 Resim 10: Hayri Kozak

11 Resim 11: Dündar Kalyoncuoğlu

12 Resim 12: Taner Aşkın

13 Resim 13: Ahmet Şenkal

14 Resim 14: Nedret Yayla

15 Resim 15: Doğan Konuk

16 Resim 16: Adnan Nas